Enerji Sistemlerinin Geliştirilmesine Çevresel Faktörlerin Entegre Edilmesi Projesi CLEAN-kWAT

Ortaklar

CLEAN-kWAT proje konsorsiyumu ana amaçla birleşmiş ve farklı ortakların geçmişi ve tecrübelerine dayanarak düzenlenmiştir. Bu yaklaşım, tüm proje faaliyetlerinin hazırlanması için geniş bir platform sağlayacaktır. Konsorsiyum, Türkiye, Sırbistan, İspanya, Macaristan ve Almanya olmak üzere 5 ülkeden 8 ortak içeriyor ve 3 üniversite, 2 Araştırma ve Eğitim Merkezi, 1 STK ve 2 KOBİ'den oluşuyor.

Yapısı, Proje Koordinatörünün liderliğinde Proje Yönetim Kurulunun (PMB) yönettiği hiyerarşik ilkeleri izlemektedir. Kurul, her ortağın irtibat kişilerini kapsar ve proje faaliyet aşamalarının gerçekleştirilmesinden sorumludur. . Ulusal İş Ortakları Ofisleri (NPO), proje çalışmalarının yerel bazda koordinasyonundan ve yürütülmesinden sorumludur. Dağıtım ve kullanım faaliyetleri, Proje Yaygınlaştırma ve Kullanım Grubu'na (PDUG) ve proje kalite yönetimine - Kalite Yönetim Birimi'ne (QMU) tayin edilir.

Konsorsiyum altyapısı ve örgün / yaygın eğitim sektörüyle olan bağlantılar, hedef kitleyle doğrudan temas sağlamaktadır. Aynı sektörden KOBİ'lerle olan temas ürün testleri ve geribildirim analizleri için yardımcı olmaktadır.


T.C. Giresun Üniversitesi
Giresun Üniversitesi (GRU), 13 fakülte ile Karadeniz'in en tanınmış üniversitelerinden biridir. 3 Enstitü, 6 Yüksek Okul, 11 Meslek Yüksek Okulu ve Devlet Konservatuarı.

Bunun yanı sıra, üniversitenin 9 Araştırma Merkezi ile önemli araştırma kapasitesi bulunmaktadır; bunlardan bazıları şunlardır:

 1. Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 2. Kadın Sorunları, Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 3. Kariyer Rehberlik ve Bilgi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 4. Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi Çevre Araştırmaları,
 5. Uygulama ve Temiz Üretim Merkezi

Bu eğitim ve araştırma yapısına ek olarak, uluslararası çalışmalar ve ilişkiler aşağıdaki ofisler tarafından yönetilmektedir.

 • Erasmus Değişim Bürosu,
 • Mevlana Döviz Bürosu,
 • Dış İlişkiler Ofisi
 • AB Çerçevesindeki Ofis


ORKON ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.

Orkon, Türkiye'de uluslararası bir mühendislik, eğitim, danışmanlık ve proje tasarım organizasyonudur. Altyapı, elektrik, su, çevre ve ulaşım projelerinde; Hidrolik, İçmesuyu ve Belediyeler Bakanlığı ile Karayolları ve Devlet Yolu projeleri için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne çevre, elektrik ve su projeleri tasarlamak. Su, çevre ve elektrik projeleri kapsamında su ve atık su şebekeleri, su dağıtım hatları, kanalizasyon toplayıcıları, içme suyu ve atıksu arıtma tesisleri, fırtına ve drenaj projeleri ile bunların elektrik tasarımları ve projelerinin tasarımı konusunda deneyim sahibidir. Projelerin tasarımında, sistemlerin karşılaştırılması gerçekleştirilirken, mühendislik 3 ilkesinin kurallarını yerine getiren çevreye uygun daha yeşil sistemi elde etmek için projeler gerçekleştirilir: projelerin tasarımında ekonomi, estetik ve güvenlik göz önüne alınır. ORKON, bu CLEAN-kWAT projesindeki deneyimini çevresel, sivil ve elektrik mühendisliği alanlarındaki bilgi birikimini kullanarak ve deneyimini enerji konusuyla birleştirerek kullanacaktır. ORKON, bu CLEAN-kWAT projesindeki deneyimini çevresel, sivil ve elektrik mühendisliği alanlarındaki bilgi birikimini kullanarak ve deneyimini enerji konusuyla birleştirerek kullanacaktır.


GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Gazi Üniversitesi, geçmişi 1920'lere kadar uzanan birkaç üniversiteden biridir. Ayrıca güzel sanatlardan mühendislik, spor, ormancılık, tıpta eczacılık, diş hekimliğinden fen bilimlerine kadar ekonomiden teknolojiye kadar eğitimden iletişim alanlarına dek en büyük üniversitelerden biridir. Gazi Üniversitesi eğitim tesisleri beş farklı kampüste yayılıyor. 80.000 öğrenci ve 7.000'den fazla personel (akademik, teknik ve idari) ile üniversite dünya ortalaması ile öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı bakımından eşittir. Ayrıca Gazi, Türkiye'nin 2001 yılında taraf olduğu Bologna Sürecinin gereklerini yerine getirme konusunda çok kararlı ve iddialı. Üniversite, 2004 yılında Erasmus Üniversitesi Tüzüğü'nü aldıktan sonra, öğrenci ve öğretim üyesi dolaşımı için ikili bir işbirliği başlattı. 2005 yılında GAZI Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) 'nın aktif üyesi oldu.


YENİLİKÇİ AKADEMİSİ (RENAC) AG

Berlin, Almanya merkezli Renewables Academy AG (RENAC), yenilenebilir enerji (RE) ve enerji verimliliği (EE) alanlarında eğitim ve öğretim alanında lider uluslararası sağlayıcılardan biridir. Atölyelerimiz ve kurslarımız, yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği önlemlerinin tüm değer zincirini kapsamaktadır. Yenilenebilir enerji sistemlerini ve enerji verimliliği önlemlerini finanse etmek, yönetmek, mühendislik yapmak, değerlendirmek, uygulamak, tasarlamak ve sürdürmek için gerekli olan konuları ve becerileri kapsarız. Müşterilerimize sorunları ve zorlukları anlamaları yanı sıra yenilenebilir enerji projelerini elektrik şebekesi içerisinde ve dışında devreye sokma becerilerini sunuyoruz. Ayrıca, RENAC eğitimleri müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Eğitim ve bilgi aktarımının belirli ülke ve organizasyonel çerçeve şartlarına direkt olarak sunulması gerektiğine inanıyoruz. Böylece, eğitim ihtiyaçlarının analizi, çalışmalarımızın standart bir unsurudur. Bu nedenle, çok çeşitli eğitim teknikleri ve metodolojileri öngörüyoruz ve benzer şekilde, katılımcılarımıza içeriğe özgü konuları ele alabilmek ve onları optimize edebilmek için eğitiyoruz.

Amacımız, yoğun bir eğitim deneyimi ile kursiyerleri gerçek projelerin zorluklarına hazırlamaktır. Dolayısıyla tüm derslerimiz, materyalin kolayca uygulanması için tasarlanmıştır. RENAC, pazarın büyümesi için ve yenilenebilir enerjilerin ve finansman, yasal yönler, sözleşmeler ve izleme gibi enerji verimliliği önlemlerinin daha geniş kullanımı için belirleyici olan konularda talimatlar sağlar.


Kali Enerji Mühendislik İnşaat Eğitim Danismanlik Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi

KALI, mühendislik değerlendirmelerinden, tasarım çalışmalarına kadar geniş bir alan yelpazesinde hizmet vermekle kalmaz, aynı zamanda rüzgar, güneş, jeotermal ve hidroelektrik enerjisi projeleri için danışmanlık hizmeti de sağlar. Sunduğumuz hizmetler içerisinde sürdürülebilirlik stratejileri planlaması ve entegre enerji çözümleri sağlamak da bulunmaktadır. Ayrıca, karbon gündemi, iklim değişimi ve sürdürülebilirlik konularındaki bilincin arttırılabilmesi adına, ulusal ve uluslararası firmalarla işbirliği yapmaktayız.

KALI danışmanlık olarak biz, sadece müşterilerimize su, çevre sürdürülebilirlik ve sağlık konularında güvenlik çözümleri sunmakla kalmıyor; çevreyi iyileştirme fırsatlarını azami seviyeye çıkartmaya çalışırken, çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz.

KALI ENERGY, AB tarafından finanse edilen TA ve Gözetim projelerinde proje yönetimi tecrübesine sahiptir.


Asociacion Amigos de Europa Leonardo da Vinci

AELV kar amacı gütmeyen bir dernektir. Bu dernek, AB, üçüncü ülkelerdeki çoğunlukla Gençler olmak üzere eğitim, destek ve teknik uzmanlık, sanatsal ve kültürel faaliyetler, sosyal ve siyasi bilinçlendirmeyi teşvik etmek ve kurumlar, şirketler ve kuruluşlarla bir araya getirmek için misyon edinmiştir. diğer kişilerin bu kişilerin işgücü piyasasına entegrasyonunu teşvik etme ve destekleme. AELV'in amacı, diğer kültürlerin eğitimine ve bilgisine dayanan halkın bir Avrupa'sının bilinirliğini geliştirmek ve doğanın korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ile tutarlı faaliyetlerin teşvik edilmesidir.

AELV, doğayı ve kültürün korunması için en iyi stratejinin eğitim yoluyla sürdürülebilir kalkınmayı desteklediğinden emin olduğu için. 1998 yılında kuruluşundan bu yana hareketlilik programına katılan Leonardo da Vinci, hareketlilik programlarındaki yönetim sistemini, yenilik ve ortaklığın transferini, hem gönderim hem de alma programlarını, iyi yönetimin bir örneği olarak konferanslara ve seminerlere katılarak geliştirmektedir. kaliteli mobilite programları gibi.

AELV'in asıl amacı sürdürülebilir kalkınma, ardından dost çevre tarımıyla ilgili çeşitli projelere katıldık, hedef grubun ve projenin beklentisini kapsayan güçlü bir örgütle ilgili tarım ve çevre ağı kurduk.

Sabit personel 5 kişidir ve derneğin 75 üyesi ve farklı organizasyonun üyesidir.


BELGRAD ÜNİVERSİTESİ

Belgrad Üniversitesi, 2014 yılında Şanghay Üniversitesi'nde ilk 500 üniversite arasında yer aldı (301-400. Sırada). Üniversitede 89.000 öğrenci ve 4.500 öğretim elemanı ve iştirakçi bulunmaktadır. Belgrad Üniversitesi'nin bir parçası olan Mekanik Mühendisliği Fakültesi, ağırlıklı olarak eğitim ve araştırma kurumudur.

Yaklaşık 3.000 öğrenci ve 220 öğretim elemanı içerir. Üç eğitim seviyesi vardır: lisans akademik çalışmaları (Lisans), lisans üstü akademik çalışmalar (Yüksek Lisans) ve doktora çalışmaları.

Belgrad Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi, üretim mühendisliği ve uygulama bilgisayarları, makine (nakliye, inşaat ve maden makineleri), tarımsal makine mühendisliği, motorlu kara taşıtları alanlarında eğitim ve bilimsel araştırmaları geliştirmek için temel, uygulama, geliştirme ve bilimsel araştırma yapmaktadır. termik enerji, hidroelektrik, demiryolu mühendisliği, gemi inşaatı, havacılık, askeri makine mühendisliği, silah sistemleri, proses teknolojisi, termal bilim mühendisliği, HVAC sistemleri, otomatik yönetim, tesis tasarımı ve fabrika tesisleri, nakliye ve proses sistemleri, endüstriyel mühendislik nanomekanik, gıda mühendisliği, uygulanmış akışkanlar mekaniği, genel makine yapımı, yanma, mekanik malzemeler, triboloji, iş gücü ve çevre.

Kuruluşun uzmanlık alanlarından bazıları şunlardır:

 • Bilimsel konferans ve seminerler düzenleyerek, eğitim, bilim ve diğer kuruluşlarla yurtiçi ve yurtdışında işbirliği.
 • Temel, uygulanmış bilimsel problemleri, çalışmaları, uzmanlığı ve diğer mesleki ve bilimsel atamaları çözmek için bilim ve sanayi ve diğer organizasyonlar ile işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek


ENERGIAKLUB SZAKPOLITIKAI INTEZET MODSZERTANI KOZPONT EGYESULET

Energiaklub, 1990 yılında çevre dernekleri olarak kuruldu. Şimdiye kadar Macaristan'da sürdürülebilir enerji alanında lider bir "düşünce ve yap" organizasyon haline geldi. Çalışması, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, iklim azaltma ve uyarlama, konvansiyonel enerji kaynakları ve bu alanlardaki iyi yönetişime değinerek iklim ve enerji politikası üzerinde yoğunlaşıyor. Energiaklub, araştırma faaliyetleri yürütür, yerel ve bölgesel Sürdürülebilir Enerji Eylem Planları (İŞB) ve iklim stratejilerini geliştirir, eğitim kursları / danışmanlık sağlar ve politika yapıcılar, belediye karar mercileri, enerji üreticileri veya tüketicileri dikkate almak için farklı bir enerji ve iletişim kampanyaları yürütür.