Enerji Sistemlerinin Geliştirilmesine Çevresel Faktörlerin Entegre Edilmesi Projesi CLEAN-kWAT